اتحادیه کبوتران مسافتی ایران - IRPIPA.IR 00:00:00

آرشیو مسابقات

خوزستان ( باشگاه 43 - مسابقه 3 )
خراسان رضوی ( باشگاه 26 - مسابقه 0 )
کرمان ( باشگاه 26 - مسابقه 1 )
فارس ( باشگاه 22 - مسابقه 0 )
گلستان ( باشگاه 15 - مسابقه 0 )
آذربایجان شرقی ( باشگاه 14 - مسابقه 0 )
اصفهان ( باشگاه 11 - مسابقه 0 )
لرستان ( باشگاه 11 - مسابقه 0 )
سیستان و بلوچستان ( باشگاه 9 - مسابقه 0 )
یزد ( باشگاه 7 - مسابقه 0 )
خراسان شمالی ( باشگاه 6 - مسابقه 0 )
آذربایجان غربی ( باشگاه 5 - مسابقه 0 )
اردبیل ( باشگاه 4 - مسابقه 2 )
همدان ( باشگاه 4 - مسابقه 0 )
کرمانشاه ( باشگاه 4 - مسابقه 12 )
ایلام ( باشگاه 3 - مسابقه 0 )
بوشهر ( باشگاه 3 - مسابقه 0 )
کردستان ( باشگاه 3 - مسابقه 0 )
خراسان جنوبی ( باشگاه 3 - مسابقه 0 )
سمنان ( باشگاه 2 - مسابقه 0 )
چهارمحال و بختیاری ( باشگاه 2 - مسابقه 0 )
کهگیلویه و بویراحمد ( باشگاه 2 - مسابقه 0 )
گیلان ( باشگاه 2 - مسابقه 0 )
مازندران ( باشگاه 2 - مسابقه 0 )
مرکزی ( باشگاه 1 - مسابقه 0 )
البرز ( باشگاه 1 - مسابقه 1 )
زنجان ( باشگاه 1 - مسابقه 0 )
قم ( باشگاه 1 - مسابقه 0 )

در حال مشاهده: 59