اتحادیه کبوتران مسافتی ایران - IRPIPA.IR 00:00:00
مسابقات پایان یافته باشگاه های استان کهگیلویه و بویراحمد
نام باشگاه/مسابقه لوگو باشگاه تاریخ رهاسازی فاصله وضعیت تعداد پرنده

باشگاه کبوتران مسابقه اي فاتحان آسمان گچساران

متوسط روبه بالا
1399/11/15 563/563 (تمام شده) 24 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي فاتحان آسمان گچساران

مسابقه سرعت
1399/10/13 30000/ (تمام شده) 0 نمایش نقشه

در حال مشاهده: 73