اتحادیه کبوتران مسافتی ایران - IRPIPA.IR 00:00:00
مسابقات پایان یافته باشگاه های استان ایلام
نام باشگاه/مسابقه لوگو باشگاه تاریخ رهاسازی فاصله وضعیت تعداد پرنده

باشگاه کبوتران مسابقه اي زاگرس ايلام

مرحله اول
1399/12/24 390/390000 (تمام شده) 32 نمایش نقشه

باشگاه کبوتران مسابقه اي زاگرس ايلام

مسابقه اول 225هوایی باشماق
1399/12/11 225/225000 (تمام شده) 116 نمایش نقشه

آمارگیر وبلاگ