اتحادیه کبوتران مسافتی ایران - IRPIPA.IR 00:00:00

بسم الله الرحمن الرحیم

آموزش کار با سامانه

 برگزاری مسابقات هماهنگ و آنلاین باشگاه های ایران

http://Race.Irpipa.ir

بخش اول کلیپ آموزشی کار با سامانه پیامکی اتحادیه
1
بخش دوم کلیپ آموزشی کار با سامانه - کار با نرم افزار موبایل
2
دانلود فایل آموزش کار با سامانه پیامکی
3

در حال مشاهده: 80

طراحی شده توسط شرکت پارس اسپاد زاگرس